Przetargi
 
   
 
 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-11-16
  
RTBS "Administrator" Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A, jako zarządca budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Chrobrego 17C w Radomiu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót  budowlanych polegających na:
 
Wykonaniu wymiany wewnętrznej instalacji gazowej budynku przy ul. Chrobrego 17C w Radomiu.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar

 Ogłoszenie pomieszczenia do adaptacji
  
Radom 2015-10-26
  

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy oferuje:

DO ADAPTACJI NA LOKAL MIESZKALNY

pomieszczenie na I i II piętrze budynku  o powierzchni 32,0 m2 każde po łazienkach.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Zapoytanie ofertowe
  
Radom 2015-10-05
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A,  jako zarządca budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mieszka I 13 w Radomiu zaprasza do składania ofert na:
wykonanie robót  budowlanych związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Mieszka I 13 w Radomiu.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2015-09-25
  

Postępowanie w trybie zamówienia w trybie z wolnej ręki:

Sponsorowanie Klubu Sportowego przez Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator sp. z o.o. w Radomiu

   
  Pliki do pobrania:
   ogłoszenie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-09-24
  

RTBS "Administrator" Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A, jako zarządca budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mieszka I 15 w Radomiu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót  budowlanych polegających na:


a)  Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I 15 w Radomiu wraz z remontem kominów i wymianą obróbek blacharskich,
b) Docieplenie stropodachu wentylowanego, stropu łącznika, wiatrołapów i zsypów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I 15 w Radomiu.

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe
   wzór umowy
   Przedmiar
   Ogłoszenie o zmianie
   Obowiązujacy przedmiar

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-08-28
   RTBS "Administrator" Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A, jako zarządca budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Okulickiego 82 w Radomiu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-08-06
  
RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a , jako zarządca budynkiem przy ul. Maratońskiej 21  w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót przebudowy wew. instalacji gazowej.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
  
Radom 2015-07-30
   Obwieszczenie o drugiej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Radomiu ul. Śniadeckich 11/1
   
  Pliki do pobrania:
   Obwieszczenie

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2015-06-30
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie:


„Budowa pięcioklatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rapackiego/Sempołowskiej w Radomiu.”Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ (wersja edytowalna)
Dokumentacja projektowa (rar)
Specyfikacje techniczne (rar)
Przedmiary robót (rar)
Dokumentacja projektowa (zip)
Specyfikacje techniczne (zip)
Przedmiary robót (zip)
Modyfikacja SIWZ
Przedmiary robót po zmianach (rar)
Przedmiary robót po zmianach (zip)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie 1 i modyfikacja 2 treści SIWZ
Dokumentacja projektowa po zmianach (zip)
Dokumentacja projektowa po zmianach (rar)
Przedmiar robót po zmianach 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie 2 i modyfikacja 3 treści SIWZ
Przedmiar robót po zmianach 3
Wyjaśnienie 3 treści SIWZ
Wyjaśnienie 4 treści SIWZ
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   
  Pliki do pobrania:

 Obwieszczenie
  
Radom 2015-06-25
   Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości przy ul. J. Krasickiego 14 m 3 w Wierzbicy.
   
  Pliki do pobrania:
   obwieszczenie

 POMIESZCZENIE DO SPRZEDAŻY
  
Radom 2015-06-11
   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mieszka I 15 w Radomiu oferuje do sprzedaży pomieszczenie do adaptacji na lokal użytkowy
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie
   Rzut

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2015-05-26
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

Roboty budowlane w zakresie branży budowlanej na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wysścigowej/Radomskiego w Radomiu

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-05-13
  
RTBS,,Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Garbarskiej 62/70  w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów ponad dachem.   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2015-05-12
  
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

 Roboty dodatkowe w zakresie branży budowlanej na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu." na podstawie protokołu konieczności nr. 2 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-30
   RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a  , jako zarządca budynku przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-30
   RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a  , jako zarządca budynku przy ul. Prażmowskiego 17/19 w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-30
   RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a , jako zarządca budynku przy ul. Wyścigowej 12 w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-28
  

RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a  , jako zarządca budynku przy ul. Mickiewicza 12/14 w Radomiu zaprasza do  składania ofert na:

"wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku" 

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-15
  

RTBS ,,Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Sowińskiego 15 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na:

"Ułożenie nowej instalacji odgromowej" 

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2015-03-31
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

 Wykonanie i pielęgnacja dekoracji roślinnej w zasobach własnych RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu 

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
  
Radom 2015-02-11
  

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 25-go Czerwca 83/85 w Radomiu oferuje do sprzedaży 4 pomieszczenia zlokalizowane w części głównej budynku z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkalne.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2015-02-10
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

 Roboty budowlane dotyczące montażu zestawów hydroforowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 przy ul. Radomskiego/Wyścigowej w Radomiu stanowiących zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą "Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-02-05
  

RTBS ,,Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Okulickiego 82 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie 1:  Wykonanie ułożenia gresu w 5 klatkach schodowych w budynku
przy ul. Okulickiego 82 w Radomiu
Zadanie 2: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej 

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2015-01-27
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

 Roboty budowlane dotyczące montażu zestawów hydroforowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr. 2 i 3 przy ul. Radomskiego/Wyścigowej w Radomiu, stanowiących zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą "Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 
 
 
 
 
 
     
 

  Copyright © 2009 RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.