Przetargi
 
   
 
 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-08-28
   RTBS "Administrator" Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A, jako zarządca budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Okulickiego 82 w Radomiu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-08-06
  
RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a , jako zarządca budynkiem przy ul. Maratońskiej 21  w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót przebudowy wew. instalacji gazowej.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
  
Radom 2015-07-30
   Obwieszczenie o drugiej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Radomiu ul. Śniadeckich 11/1
   
  Pliki do pobrania:
   Obwieszczenie

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2015-06-30
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie:


„Budowa pięcioklatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rapackiego/Sempołowskiej w Radomiu.”


   
  Pliki do pobrania:

 Obwieszczenie
  
Radom 2015-06-25
   Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości przy ul. J. Krasickiego 14 m 3 w Wierzbicy.
   
  Pliki do pobrania:
   obwieszczenie

 POMIESZCZENIE DO SPRZEDAŻY
  
Radom 2015-06-11
   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mieszka I 15 w Radomiu oferuje do sprzedaży pomieszczenie do adaptacji na lokal użytkowy
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie
   Rzut

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2015-05-26
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

Roboty budowlane w zakresie branży budowlanej na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wysścigowej/Radomskiego w Radomiu

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-05-13
  
RTBS,,Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Garbarskiej 62/70  w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów ponad dachem.   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2015-05-12
  
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

 Roboty dodatkowe w zakresie branży budowlanej na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu." na podstawie protokołu konieczności nr. 2 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-30
   RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a  , jako zarządca budynku przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-30
   RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a  , jako zarządca budynku przy ul. Prażmowskiego 17/19 w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-30
   RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a , jako zarządca budynku przy ul. Wyścigowej 12 w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku.
   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-28
  

RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a  , jako zarządca budynku przy ul. Mickiewicza 12/14 w Radomiu zaprasza do  składania ofert na:

"wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku" 

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-04-15
  

RTBS ,,Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Sowińskiego 15 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na:

"Ułożenie nowej instalacji odgromowej" 

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2015-03-31
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

 Wykonanie i pielęgnacja dekoracji roślinnej w zasobach własnych RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu 

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
  
Radom 2015-02-11
  

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 25-go Czerwca 83/85 w Radomiu oferuje do sprzedaży 4 pomieszczenia zlokalizowane w części głównej budynku z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkalne.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2015-02-10
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

 Roboty budowlane dotyczące montażu zestawów hydroforowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 przy ul. Radomskiego/Wyścigowej w Radomiu stanowiących zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą "Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2015-02-05
  

RTBS ,,Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Okulickiego 82 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie 1:  Wykonanie ułożenia gresu w 5 klatkach schodowych w budynku
przy ul. Okulickiego 82 w Radomiu
Zadanie 2: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej 

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2015-01-27
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

 Roboty budowlane dotyczące montażu zestawów hydroforowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr. 2 i 3 przy ul. Radomskiego/Wyścigowej w Radomiu, stanowiących zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą "Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 
 
 
 
 
 
     
 

  Copyright © 2009 RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.