Przetargi
 
   
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2014-12-12
  
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane  stanowiące zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pod nazwą Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2014-12-03
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane  stanowiące zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pod nazwą Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-11-26
  
RTBS,,Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Słowackiego 57 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji wody zimnej.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2014-11-06
   Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:
 
Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie przez Wykonawcę, wykonanie i oddanie Zamawiającemu robót budowlanych stanowiących zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2014-10-29
  

 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki:
 
Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie przez Wykonawcę, wykonanie i oddanie Zamawiającemu robót budowlanych stanowiących zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-10-09
  

RTBS”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Waryńskiego 4a  w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na:

"wykonanie malowania klatek schodowych w  budynku".

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-09-18
  

Prosimy przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż cyfrowego systemu domofonowego w budynku wspólnoty mieszkaniowej 1905 Roku 56 i 56A zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-09-18
   RTBS ”Administrator"  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Bogusławskiego 7 w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ocieplenia ściany szczytowej budynku mieszkalnego. 
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-09-18
   RTBS ”Administrator"  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Mickiewicza 12/14w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie obudowy śmietnika.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-09-17
  
RTBS "Administrator" spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej budynku przy ul. 1905 Roku 56/56A zaprasza do złożenia oferty na:
zakup i dostawę, montaż wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym szt. 120 z założeniem plomb termokurczliwych, ze spisaniem protokołów w lokalach mieszkalnych oraz dokonywania rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. 1905 Roku 56/56A.
Informujemy, iż 106 lokali jest obecnie opomiarowanych wodomierzami  ½ "oraz ¾ ", a 14 lokali nie posiada opomiarowania. W celu założenia wodomierzy konieczna jest przeróbka instalacji zimnej wody w kilku lokalach nie posiadających wodomierzy oraz w kilku lokalach posiadających tzw. obieganki.

Oferty prosimy składać do dnia 07.09.2014 r. w siedzibie spółki przy ul. Waryńskiego 16A

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 606-790-018
   
  Pliki do pobrania:

 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
  
Radom 2014-09-11
   Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Bogusławskiego 6 m 1
   
  Pliki do pobrania:
   Obwieszczenie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-09-11
   RTBS,,Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy 1905 Roku 54/54a  w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie malowania klatek schodowych budynku.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
  
Radom 2014-08-29
  
RTBS " ADMINISTRATOR" Sp. z o.o. w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy informuje, że dnia 11.09.2014 roku o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze - Wydział zamiejscowy w Szydłowcu ul. PI Konopnickiej 7 w sali Nr 1 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego Nr 16 przy ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy o powierzchni użytkowej 36,00 m2. Suma oszacowania lokalu wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 000,00 zł.
W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panem Piotrem Jerzym Ciechońskim teł: 694-481-354, 48/384-65-07 wew.122

   
  Pliki do pobrania:
   Obwieszczenie

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2014-07-14
  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
 
 Usługa konserwacji i pogotowia technicznego w budynkach mieszkalnych i użytkowych, które stanowią własność RTBS "Administrator" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a i budynku stanowiącym współwłasność.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-07-10
  
RTBS”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Traugutta 35w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego. 


   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-07-07
  
RTBS”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Kruczej 24  w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku.

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-27
  

RTBS ”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Broni 2 w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku.

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-27
  

RTBS ”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Dowkontta 4 w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku.

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-27
  

RTBS”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Mickiewicza 3 w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie robót remontowych na budynku.

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-27
  

RTBS ”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Osterwy 1 w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie izolacji ściany piwnicy, szczytowej

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-27
  

RTBS ”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Traugutta 4a w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na

wymianę daszków nad wejściami do klatek schodowych

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-27
  

RTBS”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Traugutta 12 w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie projektu docieplenia ścian budynku.

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-27
  

RTBS ”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Wyszyńskiego 12 w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie remontu schodów drewnianych w klatce II

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-23
  

RTBS”Administrator” Sp. z o. o  z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Traugutta 35 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na

regulację instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wg projektu budowlanego.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-06-17
  
RTBS:Administrator” Spółka z o. o. z siedziba w Radomiu przy ul.Waryńskiego 16a jako zarzadca budynku przy ul. Kruczej 24 w Radomiu zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej jakości wykonania docieplenia ścian budynku.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2014-06-09
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

 "Usługa sprzątania na nieruchomościach stanowiących własność RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Wyjaśnienie
   Załączniki w formacie do edycji
   Wyjaśnienie nr. 2 i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   Umowa na „Usługę sprzątania na nieruchomościach stanowiących własność RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu”
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-05-30
  

RTBS „Administrator” Spółka z o.o. z siedzibą  w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 11 zaprasza do złożenia ofert na:

"Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Rapackiego 11 w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Projekt i opis
   Obmiar
   Elewacja północna
   Elewacja południowa
   Elewacja wschodnia i południowa
   Elewacja wschodnia i zachodnia

 
  
Radom 2014-05-30
  

RTBS”Administrator  Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Kruczej 24 w Radomiu  zaprasza do złożenia oferty na:

"Krycie dachu nad budynkiem, remont kominów ponad dachem".

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Negocjacje ofertowe
  
Radom 2014-05-28
  

RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a, jako zarządca nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 1905-go Roku 54 i 54A w Radomiu zaprasza do  składania ofert na:

"Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatek schodowych oraz piwnic z boksami na napięcie 230V"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-05-28
  

RTBS „Administrator” Spółka z o.o. z siedzibą  w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A, jako zarządca budynku przy ul. Plac Jagielloński 1 w Radomiu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku.

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Plac Jagielloński 1 w Radomiu

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o konkursie
  
Radom 2014-05-21
  

Konkurs o wartości przekraczającej 207 000,00 EURO prowadzony jest zgodnie z przepisami Działu III Rozdziału 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą na:

OPRACOWANIE  KONCEPCJI  ARCHITEKTONICZNEJ
KWARTAŁU  ZABUDOWY  MIESZKANIOWEJ  WIELORODZINNEJ
  w  Radomiu, pomiędzy ulicami
A. Rapackiego - S. Sempołowskiej - Michałowskiej
dz. nr ewid.  58/1, 58/2, 127/22, 127/25, 266/3, 266/4, 272/1, 272/2, 275/3
i części dz. nr 115/5.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o konkursie
   Regulamin konkursu
   Załącznik nr. 14
   Załącznik nr. 15
   Załącznik nr. 16
   Załącznik nr. 17
   Załącznik nr. 18
   Załącznik nr. 19
   Załącznik nr. 20
   Załącznik nr. 21
   Załącznik nr. 22
   Wyjaśnienie
   Wyjaśnienie 2
   Wyjaśnienie 3
   Zawiadomienie o zmianie terminu
   Zmiana terminarza konkursu
   Uczestnicy konkursu - zawiadomienie
   Wyjaśnienia 4
   Informacja o wynikach konkursu
   Ogłoszenie o wynikach konkursu
   Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Ogłoszenie udzieleniu zamówienia w wersji opublikowanej

 Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości
  
Radom 2014-04-03
  

RTBS „Administrator” Spółka z o. o . z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a, jako zarządca budynku przy ul.  Sienkiewicza 32 w Wierzbicy informuje o:

 Pierwszej licytacji nieruchomości

   
  Pliki do pobrania:
   Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

 Negocjacje ofertowe
  
Radom 2014-03-14
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o .o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS ”Administrator” Sp .z o .o. , który wszedł w życie z dniem 19 grudnia 2013 r. , ogłasza:

Postępowanie w trybie

Negocjacji ofertowych


na sprzedaż, łącznie jako całości: niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 19/39 o powierzchni 4015,00 m² położonej w Radomiu przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego i nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka 19/2 o powierzchni 1483,00 m² położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 36 w Radomiu.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie
   Regulamin
   Sprostowanie

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2014-02-06
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Zakup paliw do samochodów służbowych RTBS "Administrator"Sp. z o.o. w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu

 Zapytanie ofetowe
  
Radom 2014-02-04
  

RTBS "Administrator” Spółka z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a zaprasza do udziału w  postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

"Wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach należących do RTBS "Administrator" sp. z o.o. w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Negocjacje ofertowe
  
Radom 2014-01-30
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o .o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS ”Administrator” Sp .z o .o. z dnia 19 grudnia 2013 r. , ogłasza:

Negocjacje ofertowe


na sprzedaż lokalu usługowego o powierzchni 127,93m kw. znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej 4 w Radomiu, woj. mazowieckie.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2014-01-22
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

Zakup paliw do samochodów służbowych RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2014-01-22
  

RTBS „Administrator” Spółka z o. o .  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a, jakom zarządca budynku przy ul. Traugutta 35  w Radomiu zaprasza do  składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych na budynku.

Wykonanie robót budowlanych w budynku  przy ul. Traugutta 35

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2013-12-18
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Zakup paliw do samochodów służbowych RTBS "Administrator"Sp. z o.o. w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2013-12-06
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Zakup paliw do samochodów służbowych RTBS "Administrator"Sp. z o.o. w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2013-11-14
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Zakup paliwa do samochodów służbowych RTBS "Administrator"Sp. z o.o. w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2013-11-13
  

RTBS "Administrator” Spółka z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a jako zarządca budynku przy ul. Moniuszki 20 w Radomiu zaprasza do składania ofert na

wykonanie ręcznej rozbiórki budynku przybudówki do lewej oficyny.

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2013-09-24
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane stanowiące zamówienie uzupełniające nr. 2 do zamówienia podstawowego pod nazwą:

"Modernizacja cześci budynku administracyjnego przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2013-09-11
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane stanowiące zamówienie uzupełniające nr. 2 do zamówienia podstawowego pod nazwą:

"Modernizacja cześci budynku administracyjnego przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2013-08-23
   Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane stanowiące zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą:

"Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  
Radom 2013-08-14
  

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane stanowiące zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą:

"Modernizacja cześci budynku administracyjnego przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2013-08-13
  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu."

 

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2013-07-16
  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Modernizację części budynku administracyjnego przy ulicy Waryńskiego 16a w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2013-07-02
  

 o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

„Budowa trzyklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu.”

Pliki do pobrania:

   
  Pliki do pobrania:
   Wyjaśnienie treści SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2013-06-11
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Modernizację części budynku administracyjnego przy ulicy Waryńskiego 16a w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Dokumentacja
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2013-06-06
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane stanowiące zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rapackiego w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - roboty budowlane
  
Radom 2013-05-17
  
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane stanowiące zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą:

"Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rapackiego w Radomiu"

 

 

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Zaproszenie do składania ofert
  
Radom 2013-04-03
   Temat:
Przedstawienie oferty cenowej w formie kosztorysu na wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatek schodowych na napięcie 230V w budynku wspólnoty mieszkaniowej Maratońska 11 w Radomiu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2013-03-26
  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:


„Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Wyścigowej/Radomskiego w Radomiu.”Pliki do pobrania:


   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2013-03-22
  
RTBS Administrator sp z o.o w Radomiu ul. Waryńskiego 16a , działając w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Żeromskiego 58 zaprasza do złożenia oferty na

 " Remont dachu budynku zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 58"
   
  Pliki do pobrania:
   Przedmiar
   SIWZ

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2013-02-21
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zwraca się z zapytaniem ofertowym na sprzedaż drzew "na pniu" wraz z wycinką.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Mapa lokalizacji 1
   Mapa lokalizacji 2

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2013-02-19
  

RTBS „Administrator” sp. z o. o.  z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, jako zarządca budynku przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu zaprasza do składania ofert na

"Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Dowkonta 4 w Radomiu."

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2013-02-15
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zwraca się z zapytaniem ofertowym na sprzedaż drzew "na pniu" wraz z wycinką, rosnących na działe oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/45 przy ul. Radomskiego w Radomiu
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Mapa lokalizacji drzew

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2013-01-17
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Dostawa fabrycznie nowych pięciu samochodów osobowych dla RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu."

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Wyjaśnienie treści SIWZ
   Wyjaśnienei treści SIWZ nr 2
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2012-11-30
  

RTBS „Administrator” sp. z o. o.  z siedzibą w Radomiu przy  ulicy Waryńskiego 16a  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Solskiego 11 w Radomiu.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
  
Radom 2012-10-31
  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlanej i wykonawczej) dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Radomskiego w Radomiu na działce nr ewid. 73/45 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi
  
Radom 2012-10-25
  

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: 

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlanej i wykonawczej) dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Radomskiego w Radomiu na działce nr ewid. 73/45 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Zaproszenie do składania ofert
  
Radom 2012-08-27
   Temat:
Przedstawienie oferty cenowej w formie kosztorysu na wykonanie nowej instalacji oświetleniowej korytarzy piwnicznych i boksów na napięcie 24V w budynku wspólnoty mieszkaniowej 1905r 56/56A w Radomiu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2012-08-20
  

RTBS”Administrator” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

Wykonanie nasadzeń na terenie inwestycyjnym przy ul. Rapackiego/Daszyńskiego w Radomiu

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Unieważnienie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2012-08-14
  

RTBS”Administrator” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 8 w Radomiu.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2012-07-25
  

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Zamawiajacego tj. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Struga 61 zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Struga 61

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zaproszenie do składania ofert
  
Radom 2012-07-24
  

Ogłoszenie dotyczące przedstawienia oferty cenowej

Temat: Przedstawienie oferty cenowej w formie kosztorysu na wykonanie nowej instalacji oświetleniowej korytarzy piwnicznych i boksów na napięcie 24V w budynku wspólnoty mieszkaniowej 1905r 56/56A w Radomiu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2012-07-05
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Usługę konserwacji i pogotowia technicznego w budynkach mieszkalnych i użytkowych, które stanowią własność RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A i budynku stanowiącym współwłasność".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2012-06-26
  

RTBS”Administrator” Sp. z  o.o.  Z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

"Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Solskiego 9 w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2012-06-26
  

RTBS ”Administrator” Sp. z  o.o.  z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

"Wykonanie docieplenia stropu strychowego w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 12 w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2012-06-05
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Usługę sprzątania na nieruchomościach stanowiących własność RTBS "Administrator" sp. z o.o. w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2012-05-18
  

RTBS”Administrator” sp.z o.o. Z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego z lewą i prawą oficyną przy ul. 25 Czerwca 18 w Radomiu z uwzględnieniem podłączeń instalacyjnych.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2012-04-26
   o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Wykonywanie cyklicznej usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości stanowiących własność i będących w zarządzaniu RTBS "Administrator" sp. z o.o. w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Wyjaśnienie treści SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zaproszenie do składania ofert
  
Radom 2012-03-28
   RTBS „Administrator” spółka z o.o. ADM-2 w Radomiu w imieniu wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Maratońskiej 11 w Radomiu zaprasza do składania ofert w formie kosztorysu na:
Remont instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty przy ulicy Maratońskiej 11 w Radomiu.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie
   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2012-03-22
  

w sprawie udzielenia zamówienia na: „Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bogusławskiego 6 w Radomiu”.

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Bogusławskiego 6 zaprasza do złożenia oferty na „Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bogusławskiego 6 w Radomiu”.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie dotyczące przedstawienia oferty cenowej
  
Radom 2012-03-16
   Przedstawienie oferty cenowej w formie kosztorysu na wykonanie nowej instalacji oświetleniowej korytarza piwnicznego i boksów na napięcie 24V w budynku wspólnoty mieszkaniowej Kościuszki 12A w Radomiu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2012-03-06
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie:

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Rapackiego w Radomiu.”
 
Pliki do pobrania:
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 Zaproszenie do złożenia ofert
  
Radom 2012-02-15
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej z podaniem okresu gwarancji na dostawę i wymianę wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody w ilości 120 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Reja 12/14 w Radomiu.
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do złożenia ofert

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
  
Radom 2011-12-19
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Modernizację części budynku administracyjnego przy ul. Starowolskiej 11A w Radomiu"
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - roboty budowlane
  
Radom 2011-12-13
  

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na:

"Modernizację części budynku administracyjnego przy ul. Starowolskiej 11A w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 Ogłoszenie dotyczące przedstawienia oferty cenowej
  
Radom 2011-12-07
   Przedstawienie oferty cenowej w formie kosztorysu na wykonanie monitoringu obiektu wspólnoty lokali użytkowych przy ulicy Wyścigowej 12 zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Ogłoszenie dotyczące przedstawienia oferty cenowej
  
Radom 2011-11-09
   Projekt budowlany (branża elektryczna):
Remont instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Maratońska 11 wraz z kosztorysem inwestorskim wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2011-08-30
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie:

"Modernizacja części budynku administracyjnego przy ulicy Starowolskiej 11a w Radomiu."

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Dokumentacja
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-08-01
   w sprawie udzielenia zamówienia na: „Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Waryńskiego 4b w Radomiu”.

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Waryńskiego 4b zaprasza do złożenia oferty na
„Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Waryńskiego 4b w Radomiu”.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-06-14
   Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DLA
RTBS „ADMINISTRATOR” sp. z o. o.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Formularz oferty
   Specyfikacja
   Umowa
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-06-14
   Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

DOSTAWĘ MOBILNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DLA
RTBS „ADMINISTRATOR” sp. z o. o.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Formularz oferty
   Umowa
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2011-05-25
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

"Dostawę i wymianę kompletnych zestawów ciepłomierzy lokalowych".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Wyjaśnienie i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-05-24
   w sprawie udzielenia zamówienia na: „Docieplenie stropu strychowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Broni 2 w Radomiu”.

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Broni 2 zaprasza do złożenia oferty na
„Docieplenie stropu strychowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Broni 2 w Radomiu”.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-05-24
   w sprawie udzielenia zamówienia na: „Wybudowanie altany śmietnikowej z cegły klinkierowej zadaszonej blachą stalową powlekaną na konstrukcji stalowej przy ul. Mickiewicza 12/14 w Radomiu”.

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Mickiewicza 12/14 zaprasza do złożenia oferty na
„Wybudowanie altany śmietnikowej z cegły klinkierowej zadaszonej blachą stalową powlekaną na konstrukcji stalowej przy ul. Mickiewicza 12/14 w Radomiu”.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-05-24
   w sprawie udzielenia zamówienia na: „Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachowej oraz wymiana obróbek blacharskich i naprawa kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 20 w Radomiu”.

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na
„Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachowej oraz wymiana obróbek blacharskich i naprawa kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 20 w Radomiu”.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-05-20
   w sprawie udzielenia zamówienia na: „Docieplenie stropu strychowego oraz naprawa pokrycia dachu wraz z remontem kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bogusławskiego 7 w Radomiu”.

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Bogusławskiego 7 zaprasza do złożenia oferty na
„Docieplenie stropu strychowego oraz naprawa pokrycia dachu wraz z remontem kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bogusławskiego 7 w Radomiu”.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-05-20
   w sprawie udzielenia zamówienia na: „Wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę trapezową na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solskiego 9 w Radomiu”.

RTBS „Administrator” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Solskiego 9 zaprasza do złożenia oferty na
„Wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę trapezową na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solskiego 9 w Radomiu”.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-05-11
  

w sprawie udzielenia zamówienia na: „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broni 2 w Radomiu”.

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Broni 2 zaprasza do złożenia oferty na
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broni 2 w Radomiu”.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Oferta

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-04-20
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Wałowa 3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

"Doraźnego zabezpieczenia stropu nad piwnicami w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Wałowa 3 w Radomiu" zgodnie z załączoną ekspertyzą techniczną.

Oferty prosimy składać do dnia 20.05.2011 w siedzibie Spółki przy ul. Waryńskiego 16a.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 698 674 959
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2011-04-11
  

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Przetarg licytacyjny

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 o pow. 27,85 m kw. znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Młodzianowskiej 14 w Radomiu, woj. mazowieckie

Cena wywoławcza: 55 000 pln

   
  Pliki do pobrania:
   przetarg licytacyjny na lokal 31

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2011-04-11
  

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Przetarg licytacyjny

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 25 o pow. 35,62 m kw. znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Młodzianowskiej 14 w Radomiu, woj. mazowieckie

Cena wywoławcza: 70 000 pln
   
  Pliki do pobrania:
   przetarg licytacyjny na lokal 25

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-03-30
   Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na
"Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Garbarskiej 54/60 w Radomiu".

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Garbarskiej 54/60 zaprasza do złożenia oferty na "Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Garbarskiej 54/60 w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-03-30
   Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na
"Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 1 w Radomiu".

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Narutowicza 1 zaprasza do złożenia oferty na "Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 1 w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-03-30
   Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na
"Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 1A w Radomiu".

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Narutowicza 1A zaprasza do złożenia oferty na "Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 1A w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-03-30
   Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na
"Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osterwy 1 w Radomiu".

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Osterwy 1 zaprasza do złożenia oferty na "Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osterwy 1 w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-03-30
   Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na
"Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Planowej 15 w Radomiu".

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Planowej 15 zaprasza do złożenia oferty na "Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Planowej 15 w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar

 Negocjacje ofertowe
  
Radom 2011-03-18
  

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Negocjacje ofertowe
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/40 o pow. 6130 m2, położonej w Radomiu przy ul. Elegii, stanowiącej własność Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  "Administrator".

 

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o negocjacjach ofertowych

  Przetarg licytacyjny
  
Radom 2011-03-02
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Przetarg licytacyjny
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/40 o pow. 6130 m2, położonej w Radomiu przy ul. Elegii, stanowiącej własność Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  "Administrator".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2011-02-28
   o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie:

"Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomiu przy ul. Rapackiego / Daszyńskiego".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
   Wyjaśnienie
   Wyjaśnienie 2
   Wyjaśnienie 3
  

Pliki do pobrania:
Przedmiary (.zip)

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-02-25
  

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Dowkontta 4 zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-02-24
  

RTBS „Administrator” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a w Radomiu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie usługi kontroli technicznej (przeglądu) sprawdzenia szczelności instalacji gazowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2011-02-11
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Przetarg licytacyjny
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch oznaczonych w ewidencji gruntów działek: nr 58 o pow. 1025 m2 położonej w Radomiu przy ulicy Plac Stare Miasto 8 oraz nr 59 o pow. 627 m2 położonej w Radomiu przy ulicy Plac Stare Miasto 7a, obręb Stare Miasto. Łączna powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 1652 m2.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2011-02-11
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Przetarg licytacyjny
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/40 o pow. 6130 m2, położonej w Radomiu przy ul. Elegii, stanowiącej własność Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Administrator".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2011-01-28
  

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Okulickiego 78 zaprasza do złożenia oferty na

Zakup, dostawę i montaż 84 wodomierzy zimnej wody hybrydowych FRANKO Fila 1,0m3/h dla 84 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Okulickiego 78 (wymiana 53 lokale i montaż 31 lokali) oraz plomby termokurczliwe ze spisaniem protokołów w lokalach mieszkalnych.

Oferty prosimy składać do dnia 08.02.2011 w siedzibie spółki przy ul. Waryńskiego 16a

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 606 790 018

   
  Pliki do pobrania:

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2011-01-05
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

"Wykonywanie cyklicznej usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości stanowiących własność i będących w zarządzaniu RTBS "Administrator" sp. z o.o. w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2010-12-16
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Przetarg licytacyjny


na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 27,38 m kw. znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kolejowej 17/19 w Radomiu, woj. mazowieckie.

 

Zmiana dnia przetargu mieszkania z dn. 07.01.2011 na dzień 12.01.2011 roku

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie
   zmiana dnia przetargu

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-12-08
  

RTBS „Administrator” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a w Radomiu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

"Dostawę artykułów biurowych i piśmiennych"

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Odpowiedź na zapytania
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2010-12-06
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Przetarg licytacyjny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej składającej się z dwóch oznaczonych w ewidencji gruntów działek: nr 58 o pow. 1025 m2 położonej w Radomiu  przy ulicy Plac Stare Miasto 8 oraz nr 59 o pow. 627 m2 położonej w Radomiu  przy ulicy Plac Stare Miasto 7a, obręb Stare Miasto. Łączna  powierzchnia  przedmiotowej  nieruchomości  wynosi 1652 m kw.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-11-23
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Kościuszki 12A zaprasza do złożenia oferty na

„Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ulicy Kościuszki 12A”.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Oferta
   Przedmiar

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2010-11-17
  

RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych spółki RTBS "Administrator" sp. z o.o. z dn. 14 maja 2010 r. ogłasza:

Przetarg licytacyjny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej składającej się z dwóch oznaczonych w ewidencji gruntów działek: nr 58 o pow. 1025 m2 położonej w Radomiu  przy ulicy Plac Stare Miasto 8 oraz nr 59 o pow. 627 m2 położonej w Radomiu  przy ulicy Plac Stare Miasto 7a, obręb Stare Miasto. Łączna  powierzchnia  przedmiotowej  nieruchomości  wynosi 1652 m kw.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-11-05
  

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na

 „Przygotowanie i dostawę 44 sztuk paczek świątecznych”.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2010-11-02
   na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26 o pow. 32,01 m kw. znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kolejowej 17/19 w Radomiu, woj. mazowieckie
   
  Pliki do pobrania:
   Przetarg lok nr 26 Kolejowa 17-19
   Regulamin

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
  
Radom 2010-10-29
  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane:

"Roboty termomodernizacyjne i remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klwateckiej 40 i Trzebińskiego 45 w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi
  
Radom 2010-10-13
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi na:

"Dodatkowe zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu przy ul. Rapackiego w Radomiu"
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-10-12
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Bogusławskiego 6 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją od strony strychu.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  
Radom 2010-09-17
  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane:


"Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w dużych pokojach w budynku nr 3
przy ul. Rapackiego 10B w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2010-09-15
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

"Remont dachu budynku przy ul. Limanowskiego 75 w Radomiu."

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   Specyfikacja
   Szczegółowa specyfikacja techniczna
   Przedmiar
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Przetarg licytacyjny
  
Radom 2010-09-13
  

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 36,41 m kw. znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Kolejowej 17/19 w Radomiu, woj. mazowieckie.

 

   
  Pliki do pobrania:
   Przetarg lok nr 10 Kolejowa 17-19

 Zapytanie Ofertowe
  
Radom 2010-09-01
  

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na

 „Wykonanie remontu dachu kamienicy przy ul. 25 Czerwca 85 w Radomiu”.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie Ofertowe
   Specyfikacja
   Przedmiar
   Wzór Umowy
   Formularz Ofertowy

 Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym
  
Radom 2010-08-24
  
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

"Remont dachu budynku przy ul. Rapackiego 13 w Radomiu."

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym
   SIWZ
   Przedmiar
   Specyfikacja
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2010-08-24
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

"Remont dachu budynku przy ul. Limanowskiego 75 w Radomiu."
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Przedmiar
   Specyfikacja
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-08-19
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

"Wykonanie remontu dachu kamienicy przy ul. 25 Czerwca 83 w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Specyfikacja techniczna
   Wzór umowy
   Formularz ofertowy
   Przedmiar robót

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-08-06
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 „Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Garbarskiej 62/70”.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Szczegółowy obmiar
   Formularz ofertowy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-08-06
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 „Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Jaracza 1”.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Szczegółowy obmiar
   Formularz ofertowy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-08-06
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 „Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Kruczej 19".

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Szczegółowy obmiar
   Formularz ofertowy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-07-30
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

"Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie deratyzacji i dezynsekcji"

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2010-07-27
  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych) na:

"Usługi konserwacji i pogotowia technicznego w budynkach, które stanowią własność RTBS "Administrator" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a i budynku stanowiącym współwłasność"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-07-20
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16a w Radomiu
zaprasza do złożenia oferty na
"Wykonanie remontu dachu kamienicy przy ul. 25 Czerwca 48 w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Formularz ofertowy i Wzór umowy
   Przedmiar
   Specyfikacja
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2010-07-08
  

Ogłoszenie w sprawie zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Naprawę pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
w zasobach RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
  

Skany rzutów wybranych dachów załączone do SIWZ (plik do pobrania w formacie zip)
 pobierz
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2010-06-15
  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych) na:

"Usługi sprzątania w budynkach mieszkalnych, na powierzchniach zewnętrznych przyległych do budynków mieszkalnych i biurowych oraz na pozostałych terenach stanowiących własność RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Przetarg nieograniczony
  
Radom 2010-06-02
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

"Roboty dociepleniowe i remontowe na 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Błędowskiej1, Klwateckiej 40, Trzebińskiego 45 i Trzebińskiego 47 w Radomiu."

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Załączniki do SIWZ (archiwum ZIP)
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-05-18
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
dla RTBS „ADMINISTRATOR” sp. z o.o. w Radomiu
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Formularz zapytania
   Specyfikacja
   Umowa
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2010-04-22
  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych)

"Usługę polegającą na wykonaniu i serwisowaniu nowej dekoracji roślinnej w latach 2010-2013 oraz jednokrotnej czynności pielęgnacyjnej istniejących roślin w zasobach własnych RTBS "Administrator" sp. z o.o. na osiedlu przy ul. Rapackiego w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Sprostowanie
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-03-31
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Jednorazową wymianę piasku w piaskownicach i na placach zabaw w zasobach RTBS "Administrator" Sp. z o.o. 

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2010-03-29
  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych)

na dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw w zasobach RTBS "Administrator" Sp. z o.o.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2010-02-16
  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych)

na wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach należących do RTBS „Administrator” sp. z o.o.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-02-11
  

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Kolejowej 17/19 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie projektu architektonicznego /projekt, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót/ termomodernizacji budynku, oraz zgodnie z tym projektem wykonanie ocieplenia metodą lekką mokrą styropianem, ocieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie stropu nad piwnicą, ocieplenie ścian piwnicy wraz z zaizolowaniem przeciwwilgociowym, wymiana okien na klatkach schodowych wraz ze zmniejszeniem powierzchni okien i uzyskaniem  niezbędnych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę.

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Załączniki do zapytania ofertowego w formacie .zip

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2010-02-08
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16 A w Radomiu  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę artykułów biurowych i piśmiennych na potrzeby RTBS Administrator sp. z o.o. w Radomiu w roku 2010

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Załączniki do zapytania ofertowego
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie do negocjacji ofertowych
  
Radom 2010-01-06
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16A w Radomiu
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji ofertowych
na sprzedaż nieruchomości położonej w Garbatce Letnisko przy ul. Partyzantów.
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do negocjacji
   Zawiadomienie o wyniku negocjacji
  

Więcej informacji o nieruchomości

 więcej


 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-11-27
   o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych)

na dostawę i wymianę wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody w ilości 1874 szt. w budynkach stanowiących własność RTBS „Administrator” sp. z o.o.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Wyjaśnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-11-17
   o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

dostawę bonów towarowych w zestawach dla pracowników Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Administrator" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-11-06
   Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16 A w Radomiu
zwraca się z zapytaniem ofertowym
na przygotowanie i dostawę 49 sztuk paczek świątecznych dla dzieci pracowników.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Zawiadomienie o zawarciu umowy

 Zaproszenie do negocjacji ofertowych
  
Radom 2009-10-26
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16A w Radomiu
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji ofertowych
na sprzedaż nieruchomości położonej w Garbatce Letnisko przy ul. Partyzantów.
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do negocjacji
  

Więcej informacji o nieruchomości
 więcej


 Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  
Radom 2009-09-29
  

RTBS "Administrator" Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16A ogłasza
przetarg licytacyjny
na sprzedaż nieruchomości położonej w Garbatce Letnisko przy ul. Partyzantów.

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
   Zawiadomienie o wyniku przetargu
  

Więcej informacji o nieruchomości
   więcej >>

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-09-23
  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

"Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radomiu przy ul. Rapackiego"

   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  

Załączniki do pobrania w formacie zip
Pobierz

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-09-21
  

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Staroopatowskiej 4/6 w Radomiu, w imieniu i na rzecz której działa Radomskie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego „Administrator” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16 A w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staroopatowskiej 4/6 w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiar
   Druk wykazu wykonanych robót - wzór załącznika
   Projekt umowy
   Wzór druku oferty

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-09-16
   o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

"Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej węzła cieplnego wraz z konieczną dokumentacją projektową instalacji elektrycznej, sterowniczej i automatyki węzła cieplnego w budynku przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu"
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Załączniki (zip)
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-09-04
  

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Staroopatowskiej 4/6 w Radomiu, w imieniu i na rzecz której działa Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o.o. z siedzibą  w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16 A w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji ciepłej wody i wykonanie węzła cieplnego wraz z instalacją technologiczną węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staroopatowskiej 4/6 w Radomiu".

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Załączniki (zip)

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-08-20
   o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na

"Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej węzła cieplnego wraz z konieczną dokumentacją projektową instalacji elektrycznej, sterowniczej i automatyki węzła cieplnego w budynku przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu"
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Załączniki (zip)
   Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ
   Załącznik do modyfikacji
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-08-18
  

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16 A w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na

"Wykonanie pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach RTBS Administrator"

   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Wzór umowy
   Przedmiar
   Modyfikacja zapytania ofertowego
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-08-12
   Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16 A w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na "Zaopatrzenie w sadzonki drzew i krzewów iglastych i liściastych, oraz wykonanie nasadzeń na terenach przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach RTBS "Administrator" sp. z o. o.".
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Wzór umowy
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-07-16
   o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

na "Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej węzła cieplnego wraz z konieczną dokumentacją projektową instalacji elektrycznej, sterowniczej i automatyki węzła cieplnego oraz wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Waryńskiego 16A w Radomiu".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Załączniki (zip)
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-06-26
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Dostawę drukarek dla RTBS Administrator".
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-06-26
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na "Dostawę zestawów komputerowych dla RTBS Administrator".
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-06-25
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. zaprasza do składania ofert
na "Dostawę i montaż urządzeń na placach zabaw w zasobach RTBS Administrator".
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Wzór umowy
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-06-05
   Wspólnota Lokali Użytkowych Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 4 zaprasza do składania ofert na:

"ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ BUDYNKU USYTUOWANEGO W RADOMIU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 4."
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Formularz oferty
   Umowa
   Szczegółowy zakres świadczonych usług
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-05-22
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. zaprasza do składania ofert
na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., wewnętrznej instalacji ccw., węzła cieplnego, zasilania węzła cieplnego budynku wielorodzinnego w Radomiu przy ul. Staroopatowskiej 4/6".
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Formularz oferty
   Wzór umowy
   Rzuty
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-05-18
  
na usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ul. Planowej 17 zaprasza do składania ofert na: Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Unieważnienie postępowania

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-04-27
   RTBS "Administrator" sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie usługi polegającej na wywiezieniu starego piasku i nawiezienie nowego do 12 piaskownic usytuowanych przy budynkach RTBS "Administrator" sp. z o.o.
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Formularz oferty
   Umowa
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-04-06
   o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych)

na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta Radomia będących własnością Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Administrator" sp. z o.o.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-03-13
   o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych)

na dostawę bonów towarowych w zestawach dla pracowników Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Administrator" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-03-11
   Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ul. Chrobrego 17C

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Radomiu przy ul. Chrobrego 17C
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Przedmiary
   Decyzja w/s. projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
   Oferta wykonawcy
   Projekt umowy
   Wzór prawidłowo zaadresowanych kopert
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-02-19
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie rocznych i okresowych kontroli (przeglądów) stanu technicznej sprawności wewnętrznych instalacji gazowych wraz z usunięciem nieszczelności na odcinkach od gazomierzy do odbiorników gazowych w budynkach będących własnością RTBS "Administrator" Sp. z o.o.
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Formularz oferty
   Umowa
   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2009-02-03
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych i piśmiennych na potrzeby RTBS "Administrator" w roku 2009
   
  Pliki do pobrania:
   Zaproszenie do składania ofert
   Formularz oferty
   Umowa
   Załącznik nr 1 - wykaz artykułów biurowych i piśmiennych
   Załącznik nr 2 - Formularz zamówienia i potwierdzenia odbioru artykułów biurowych i piśmiennych
   Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2009-01-08
   o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

na "Wymianę 103 pieców gazowych na piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania wraz z przebudową istniejących przewodów spalinowych w budynkach zlokalizowanych w Radomiu przy ulicy Trzebińskiego 41, 43, 45, 47, 49 i przy ulicy Błędowskiej 1".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Specyfikacja techniczna
   Dokumentacja projektowa (zip)
   Przedmiary (zip)
  

Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu na "Wymianę 103 pieców gazowych na piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania wraz z przebudową istniejących przewodów spalinowych w budynkach zlokalizowanych w Radomiu przy ulicy Trzebińskiego 41, 43, 45, 47, 49 i przy ulicy Błędowskiej 1" -
   Odpowieź
  

Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu na "Wymianę 103 pieców gazowych na piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania wraz z przebudową istniejących przewodów spalinowych w budynkach zlokalizowanych w Radomiu przy ulicy Trzebińskiego 41, 43, 45, 47, 49 i przy ulicy Błędowskiej 1"
   Wyjaśnienie treści SIWZ
   Modyfikacja treści SIWZ
   Załącznik 1 do Modyfikacja treści SIWZ
  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
   Ogłoszenie
  

Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu na "Wymianę 103 pieców gazowych na piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania wraz z przebudową istniejących przewodów spalinowych w budynkach zlokalizowanych w Radomiu przy ulicy Trzebińskiego 41, 43, 45, 47, 49 i przy ulicy Błędowskiej 1"
   Odpowiedź na zapytanie
  

 
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2008-11-27
   o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 206.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (dalej ustawa Prawo zamówień publicznych)

na dostawę bonów towarowych w zestawach dla pracowników Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Administrator" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

 Zapytanie ofertowe
  
Radom 2008-11-19
   na przygotowanie i dostawę 50 szt. paczek świątecznych dla dzieci pracowników.
   
  Pliki do pobrania:
   Zapytanie ofertowe
   Zawiadomienie o zawarciu umowy

 Zawiadomienie o zawarciu umowy
  
Radom 2008-11-18
   udzielonej w trybie zapytania ofertowego na wykonanie na budynkach pokrycia dachowego.
   
  Pliki do pobrania:
   Zawiadomienie o zawarciu umowy

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
  
Radom 2008-10-23
   Radom: Wykonywanie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz drogą dojazdową i parkingami z małą architekturą i zielenią przy ulicy Rapackiego, Sempołowskiej i Daszyńskiego.
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2008-09-10
   o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

na "Wykonanie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz drogą dojazdową i parkingami z małą architekturą i zielenią w Radomiu przy ulicy Rapackiego, Sempołowskiej i Daszyńskiego".
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
   SIWZ
   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budynek 1
   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budynek 2
  

Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu na "Wykonanie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz drogą dojazdową i parkingami z małą architekturą i zielenią w Radomiu przy ulicy Rapackiego, Sempołowskiej i Daszyńskiego".
   Odpowiedź
  

Wezwanie Łuczbud - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Wykonanie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz drogą dojazdową i parkingami z małą architekturą i zielenią w Radomiu przy ulicy Rapackiego, Sempołowskiej i Daszyńskiego"
   Wezwanie
  

 
   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2008-08-22
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
RTBS "Administrator" Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16A ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Garbatce Letnisko przy ul. Partyzantów 7 (woj. mazowieckie).
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie
   Ragulamin i warunki
   Ogłoszenie o wyniku przetargu

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2008-08-14
   przetarg nieograniczony na usługę konserwacji w budynkach zlokalizowanych na terenie Radomia zarządzanych przez RTBS “Administrator” Sp. z o.o. (Własność:RTBS “Administrator”Sp. z o.o.,Skarb Państwa oraz prywatna i mieszana)
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o przetargu
   SWIZ
   Druk A
   Druk A-1
   załącznik nr. 1
   załącznik nr. 2
   załącznik nr. 2a
   załącznik nr. 2b
   załącznik nr. 3
   załącznik nr. 4
   załącznik nr. 6
   załącznik nr. 7
   załącznik nr. 8
   Zawiadomienie o wyniku przetargu

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2008-07-02
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16A ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Garbatce Letnisko przy ul. Partyzantów 7 (woj. mazowieckie).
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie
   Regulamin i warunki
   Ogłoszenie o wyniku przetargu

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  
Radom 2008-07-02
   RTBS "Administrator" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającą na wymianie pieców gazowych na piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania wraz z przystosowaniem istniejących przewodów spalinowych i wentylacyjnych w 2 budynkach (stanowiących jedno zadanie) zlokalizowanych przy ul. Klwateckiej 40 i 42 w Radomiu. (Własność RTBS "Administrator)
   
  Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie
   SIWZ
   Umowa
   Przedmiar
   Załączniki SIWZ
   Zawiadomienie o wyborze oferty
   Ogłoszenie o zawarciu umowy

 Przetarg
  
Radom 2008-04-01
   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Radomiu przy ulicy Paderewskiego 5a nr 13
   
  Pliki do pobrania:
   Warunki przetargowe
   Regulamin przetargu

 Przetarg nieogranicznony
  
Radom 2008-02-25
   przetarg nieograniczony na: Dostawę i Wdrożenie Systemu Informatycznego Zarządzania Nieruchomościami
   
  Pliki do pobrania:
   SIWZ
   Załączniki od 1 do 5
   Załącznik 6
   Załącznik 7
   Projekt umowy
   Wyjaśnienie treści SIWZ
   Sprostowanie SIWZ
   Wyjaśnienie treści SIWZ
   Zawiadomienie o wyborze oferty
   OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  
Radom 2008-01-22
   Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A, zaprasza do złożenia oferty pisemnej do dnia 31.01.2008r. do godziny 13.00 w siedzibie R.T.B.S. „Administrator” Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 16A w Radomiu, pokój 212 (sekretariat), I piętro.

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów biurowych Termin wykonania zamówienia: 01.02.2008r. do 31.04.2008r. Termin związania ofertą - 14 dni licząc od dnia upływu terminu złożenia oferty. Termin płatności - 14 dni po otrzymaniu faktury VAT.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest skompletowanie takich artykułów, które widnieją w wykazie - Załącznik „A” i „B”.
W przypadku nie posiadania w ofercie wszystkich artykułów umieszczonych w załącznikach proszę dopisać proponowane artykuły zamienne, ewentualnie zostawić puste pola.
   
  Pliki do pobrania:
   załącznik - „A”
   załącznik - „B”
  

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Sebastian Migacz
Radom, ul. Waryńskiego 16A, pokój 105 - parter, tel. 048 384 65 07 begin_of_the_skype_highlighting 048 384 65 07 end_of_the_skype_highlighting wew. 122

 
 
 
 
 
 
     
 

  Copyright © 2009 RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.