Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Aktualności » Ogłoszenie

ZARZĄD RTBS „ADMINISTRATOR” SP. Z O. O. W RADOMIU

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNEJ Wymagania niezbędne:


 • znajomość przepisów prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • uprzejma i profesjonalna obsługa interesantów,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie zawodowe z zakresu instalacji sanitarnych,
 • uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wymagania pożądane:


 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność,
 • otwartość,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,


Wymagane wykształcenie:


 • wyższe kierunkowe lub średnie techniczne o specjalności sanitarnej,

Główne obowiązki:


 • nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości z zakresu wod-kan,
 • udział w realizacji zadań remontowych, konserwacyjnych oraz technicznej obsłudze budynku,
 • nadzór nad inwestycjami,
 • kontrola prawidłowości otrzymywanych faktur i innych dokumentów pod względem merytorycznym,
 • nadzór nad niezwłocznym  usuwaniem awarii i ich skutków,
 • odbiór robót instalacyjnych,
 • utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z instytucjami i firmami obsługującymi nieruchomości,
 • budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i współpracownikami.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • CV z aktualnym zdjęciem,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
 • kserokopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie:


 • 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.: do dnia 24.04.2024r. w Sekretariacie Radomskiego  Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z  o.o. w Radomiu ul. Waryńskiego  16A,  I piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNEJ


Inne informacje:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, 
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
 • nie ma obowiązku informowania o wyniku naboru.