Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A


zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Docieplenie ścian szczytowych w budynku przy ul. Trzebińskiego 49 o łącznej powierzchni 260,50 m2 wraz z wymianą obróbek blacharskich ogniomurów”

I.

INWESTOR

  

 

 

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. 

ul. Waryńskiego 16a, 26-600 Radom

NIP: 796-00-24-084

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Docieplenie ścian szczytowych w budynku przy ul. Trzebińskiego 49 o łącznej powierzchni 260,50 m2 wraz z wymianą obróbek blacharskich ogniomurów na szczytachw zakresie:

 1. Montaż rusztowań

(ściany szczytowe oraz 1 słupek na każdym z 4 naroży budynku na ścianie wschodniej i zachodniej)

 1. Demontaż wraz z utylizacją obróbek blacharskich oraz podkładowych płyt OSB nad ogniomurami ścian szczytowych oraz obróbek nad miejscowym dociepleniem

(demontaż obróbek nad częścią dachu o mniejszym spadku)

 1. Montaż na kołki nowych podkładowych płyt OSB gr. min. 18mm o szerokości ok. 46cm

(szerokość równa grubości muru wraz z nową warstwą termoizolacyjną - gazobeton 12cm, styropian 10cm, cegła pełna 25cm, styropian 8cm, płyty należy montować z ukierunkowaniem odpływu wody opadowej na dach budynku)

 1. Zagruntowanie płyty OSB

(zastosowanie gruntu bitumicznego stosowanego jako warstwa szczepna pod papy termozgrzewalne)

 1. Wygrzanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS gr. 5.2 mm brązowej

(papa wygrzana na: płycie OSB, ścianie pionowej ogniomuru oraz połaci dachowej o szerokości ok. 20 cm licząc od ściany szczytowej)

 1. Montaż obróbki blacharskiej na ogniomurze -- blacha ocynkowana gr. min. 0,6mm szerokości ok. 55cm.

 2. Demontaż płyt chodnikowych opaski budynku w miejscu wykonywania prac

(częściowe odkopanie ścian piwnic na głębokość ok 30 -- 60cm w celu wklejenia płyty pełnej płyty styropianowej -- 1m licząc od uskoku pomiędzy ścianą szczytową, a ścianą cokołu)

 1. Mycie elewacji ścian szczytowych wraz z narożami

 2. Zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym przed przyklejeniem styropianu

(gruntowanie ścian szczytowych wraz z narożami ściany wschodniej i zachodniej od rogu do rury spustowej ok. 25cm szerokości)

 1. Montaż listwy startowej

(pomiędzy cokołem budynku, a ścianą szczytową )

 1. Przyklejenie styropianu (minimalne parametry: EPS 70, λ=0,038 W/(m*K), gr. 8cm).

(styropian do przyklejenia na całej powierzchni ścian szczytowych łącznie z cokołami budynku -- na głębokość 1m licząc od uskoku między ścianą, a cokołem wraz z wyklejeniem styropianu na ścianach wschodniej i zachodniej od naroża budynku do rury spustowej, styropian należy kleić metodą obwodowo-punktową. Łączenia płyt należy uzupełnić pianą poliuretanową izolacyjną)

 1. Kołkowanie styropianu

(min. 4-6 kołków na m2, styropian powinien być nawiercany przy użyciu frezu do styropianu, powstałe otwory po zamontowaniu kołka należy uzupełnić systemowymi zaślepkami styropianowymi)

 1. Docieranie styropianu

 2. Montaż narożników

(w 4 narożach budynków oraz na zakończeniach styropianu przy rurach spustowych, w razie konieczności przy w narożu przy uskoku pomiędzy docieploną ścianą, a cokołem)

 1. Zatopienie siatki elewacyjnej -- pierwsza warstwa kleju

(wstępne wykonanie warstwy szczepnej klejem do zatapiania siatki elewacyjnej, następnie wtopienie siatki z zastosowanie zakładów min. 10 cm na łączeniach pasów siatki, wykonanie pierwszej warstwy kleju)

 1. Wykonanie drugiej warstwy kleju

(po całkowitym wyschnięciu 1 warstwy, w zależności od warunków pogodowych, założyć min. 2 dni na wyschnięcie warstwy)

 1. Dotarcie ewentualnych nierówności kleju

 2. Zagruntowanie powierzchni podkładem gruntującym pod tynk silikonowy

(po całkowitym wyschnięciu drugiej warstwy kleju)

 1. Wykonanie na docieplonej powierzchni wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym cienkowarstwowym 1,5mm w kolorze białym wraz z dotarciem

 2. Montaż płyt chodnikowych w opasce budynku wraz z dostosowaniem ich szerokości poprzez docinkę

(utwardzeniem betonem stabilizacyjnym 5Mpa gr. 3-5 cm terenu pod montaż płyt, ukierunkowanie spływu wody opadowej z płyt na teren zielony)

 1. Demontaż rusztowań


UWAGI:

 1. Aktualnie wykonano miejscowe docieplenie ścian szczytowych, przedmiotowe docieplenie wg uznania Wykonawcy może zostać zdemontowane lub wykorzystane.

(w przypadku pozostawienia docieplenia należy się z nim zrównać w celu zachowania jednolitej płaszczyzny, ewentualne różnice grubości wyeliminować na etapie wtapiania siatki elewacyjnej -- należy pamiętać o uprzednim zagruntowaniu powierzchni gruntem głęboko penetrującym, w przypadku znacznej różnicy w grubości podkleić styropian 1 -- 2 cm)


 1. DOCIEPLENIE NALEŻY WYKONAĆ W JEDNYM SYSTEMIE

(klej do przyklejania płyt, wtapiania siatki elewacyjnej, podkład gruntujący pod tynk, tynk silikonowy cienkowarstwowy jednego producenta np. Greinplast, Ceresit, Baumit, Caparol itp.)

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na wykonanie zadania wraz z podaniem cen jednostkowych za m2 lub mb wykonania prac zgodnie z powyższym zakresem

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia. 

Przedmiar wyszczególniony w Załączniku nr 1 jest wyłącznie poglądowy, zaleca się wykonanie szczegółowych pomiarów rzeczywistych na budynku.

2.5.

Załącznik nr 1 zawiera pomocniczy przedmiar

Załącznik nr 2 zawiera zdjęcia dokumentacji projektowej wraz z wymiarowaniem

Załącznik nr 3 zawiera dokumentacje fotograficzną stanu istniejącego

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

60 dni od dnia podpisania umowy – realizacja zamówienia przewidziana na II/III kwartał 2024r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 25.04.2024r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Docieplenie ścian szczytowych – Trzebińskiego 49”  

5.

Uwagi:

 

osoba do kontaktu : tel. 48 384-75-05 wew. 343: Łukasz Bąk – Specjalista ds. tech.

 

Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 10.04.2024
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 733