Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A


zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Wykonanie remontu tarasu na osiedlu „Magnolia” w budynku przy ul. Rapackiego 22B”.

I.

INWESTOR

  

 

 

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. 

ul. Waryńskiego 16a, 26-600 Radom

NIP: 796-00-24-084

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

 

Wykonanie kompleksowego remontu tarasu na VI kondygnacji budynku przy ul. Rapackiego 22B, taras o powierzchni 44,42 m2 o rzucie dwóch połączonych prostokątów o wymiarach: 10,93m x 0,93m oraz 6,015m x 5,695m

 

Zakres prac:

  skucie płytek, cokołów, hydroizolacji, zmurszałej wylewki do poziomu papy (wyłożonej na styropianie XPS) wraz z utylizacją gruzu

  rozbiórka izolacji termicznej obwodowo na wysokość 50cm od warstwy papy wraz z utylizacją styropianu

 oczyszczenie powierzchni papy, zagruntowanie roztworem asfaltowym, wykonanie jednokrotnego krycia papą termozgrzewalną nawierzchniową SBS gr. 5.2 całego tarasu wraz z wywinięciem obwodowo na ściany

  przyklejenie styropianu 12cm i 3 cm obwodowo na wysokość 20cm od papy

  wykonanie nowej wylewki betonowej z ukierunkowaniem spadku do środka tarasu (wpust dachowy) oraz do przelewów awaryjnych burzowych usytuowanych wzdłuż ściany kolankowej południowej

  demontaż 4szt. przelewów awaryjnych burzowych wraz z ich utylizacją

  montaż 4szt. nowych systemowych przelewów awaryjnych burzowych o średnicy DN 75-100mm, długości do 60cm z kołnierzem PCV wtapianym w hydroizolację pod płytkową

  wykonanie co najmniej dwuwarstwoej hydroizolacji posadzki (pod płytki ceramiczne) wraz z wklejeniem taśm uszczelniających na styku posadzki z elewacją oraz na styku płyt styropianowych od góry na łączeniu ze ścianami (taśma wklejana do frontu styropianu o wysokości 20cm oraz na styropianie na połączeniu ze ścianą, styropian 12 cm x 20 cm i 3 cm x 20 cm pokryty w całości hydroizolacją)

  ułożenie płytek gresowych o wymiarach 30cm x 30cm (o tych samych lub zbliżonych parametrach do płytek istniejących) na tarasie wraz z cokolikami (licowanymi z elewacją powyżej cokułu) i spoinowaniem, wykonanie połączenia elastycznego na łączeniu płytek posadzki z cokolikami

  uzupełnienie obwodowo 30cm warstwy termoizolacyjnej (grubości 14cm i 5cm) na ścianach nad cokołami wraz z zatopieniem siatki zbrojącej i zagruntowaniem powierzchni

  wykonanie na ścianach obwodowo w miejscach napraw wyprawy elewacyjnej częściowo BAUMIT SilikonTop 1,5mm w istniejących kolorystyce (0019), częściowo BAUMIT CreativTop Fine (tynk modelowany o strukturze deki) w istniejącej kolorystyce (BAUMIT ArtLine Lasur Harmony 706L)

  utylizacja gruzu, odpadów budowlanych, zabezpieczanie terenu budowy, uprzątnięcie, oczyszczenie terenu budowy po stronie wykonawcy

  koszt ewentualnych dźwigów, zwyżek rusztowań po stronie wykonawcy (wejście na taras możliwe przez wyłaz dachowy).

 

Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o następujący zakres prac, który należy uwzględnić w wycenie jako osobne pozycje oferty:

  demontaż dwóch warstw papy na styropianie XPS oraz jednej warstwy papy podkładowej na stropie betonowym wraz z utylizacją

  demontaż do ponownego użytku styropianu XPS o łącznej grubości ok. 20cm

  demontaż wpustu dachowego oraz rury odpływowej na odcinku od wpustu dachowego do pionu instalacji kanalizacji deszczowej (ok. 3mb) wraz z pracami towarzyszącymi

  ponowne obsadzenie podgrzewanego wpustu dachowego wraz z wykonaniem instalacji odpływowej do pionu kanalizacji deszczowej

  ponowne rozłożenie styropianu XPS bezpośrednio na stropie betonowym

 

  pokrycie powierzchni papą termozgrzewalną podkładową samoprzylepną SBS wraz z wywinięciem na ściany następnie jednokrotne krycie papą termozgrzewalną nawierzchniową SBS gr. 5.2 zgodnie z trzecim w kolejności podpunktem Przedmiotu Zamówienia

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

2.2.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na kompleksową realizację przedmiotowego zamówienia.

2.3.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę. Oferta powinna zawierać wycenę poszczególnych etapów prac z odniesieniem do wszystkich punktów ww. zakresu.

2.4.

Za mawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.5.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.6.

Załącznik 1 – Przedmiar pomocniczy

Załącznik 2 – Dokumentacja projektowa

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

60 dni od dnia podpisania umowy – realizacja zamówienia przewidziana na III kwartał 2024r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o. o. przy ul. Starowolskiej 11a w Radomiu „Biuro Obsługi Mieszkańca” - parter do 18.06.2024r. do godz. 15.00.

5.

Uwagi:

 

Osoba do kontaktu : tel. 48 384-75-05 wew. 343: Łukasz Bąk – Specjalista ds. tech.

 

Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 12.06.2024
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 316