Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę 11 sztuk komputerów typu All in One wraz z oprogramowaniem

                           

I.

ZAMAWIAJĄCY

 RTBS „Administrator” sp. z o. o.

ul. Waryńskiego 16A

26-600 Radom

NIP: 796-00-24-084


II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Dostawa 11 sztuk komputerów typu All in One o określonej minimalnej specyfikacji  opisanej w załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia):

2.

 Zakres i warunki dostawy objętej niniejszym zapytaniem

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zamówienia.

.

2.2.

Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę ze szczegółową specyfikacją oferowanego sprzętu spełniającą minimalne wymagania przedstawione w Specyfikacji opisanej w załączniku nr 2.

2.3. 

Zamawiający wymaga udzielenia przez Dostawcę pisemnej gwarancji na dostarczony sprzęt nie krótszej niż gwarancja producenta obowiązującej od chwili podpisania protokołu odbioru.

2.4. 

Zamawiający oczekuje zawarcia informacji o czasie realizacji zamówienia w przedstawionej ofercie.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

14 dni od podpisania umowy

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Termin składania: 10 dni od publikacji.

Oferty należy składać na adres email: it@rtbs.eu 

5.

Uwagi:


INFORMACJA

W związku z treścią złożonych ofert, w ocenie Zamawiającego przedstawiona w zapytaniu specyfikacja nie została określona wyczerpująco i przejrzyście , co spowodowało, że zostało ono w różny sposób zinterpretowane przez oferentów. Wobec powyższego, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe na zakup komputerów w nowej przejrzystej specyfikacji , a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego.

Autor dokumentu: Maciej Socha
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 26.10.2021
Data modyfikacji: 19.11.2021
Liczba odwiedzin: 1679