Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie usługi kontroli technicznej (przeglądu) sprawdzenia szczelności instalacji gazowych w nieruchomościach RTBS ,,Administrator” Sp. z o.o.

I.

ZAMAWIAJĄCY

  

 

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Waryńskiego 16A 26-600 Radom

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonywanie rocznych i okresowych kontroli (przeglądów) stanu technicznej sprawności wewnętrznych instalacji i urządzeń gazowych wraz z usunięciem nieszczelności (nieprawidłowości) na odcinkach od zaworów głównych przed budynkami do zaworów odbiorników gazowych w budynkach stanowiących własność RTBS ,,Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

2.2.

Wykaz budynków został określony w załączniku nr 1

2.3.

Usługa obejmuje zakres przeglądów wynikający z art. 62 i 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2016r. Poz. 290) oraz obejmuje wykonanie czynności zgodnie z wytycznymi wykonywania przeglądów instalacji gazowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wydanych przez GUNB z dnia 6 maja 1995r. 

Wykonawca winien posiadać aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń  gazowych.

2.4.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieszczelności (nieprawidłowości) na odcinkach instalacji od kurków głównych przed budynkami do odbiorników gazowych

2.5. Harmonogram przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych został określony w załączniku nr 2
2.6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie zamówienia. 
2.7. W ofercie należy podać kwotę netto za jeden lokal wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

01.01.2022r. do 31.12.2023r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 29.11.2021r. z dopiskiem:

,,Przeglądy gazowe zasoby RTBS ,,Administrator”

5.

Uwagi:

 

Osoba do kontaktu sp. ds. technicznych Andrzej Stróż tel. 48 384 75 05 wew. 349 lub 602258819

W załączeniu harmonogram przeglądów i wykaz budynków

 

Autor dokumentu: Andrzej Stróż
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 22.11.2021
Data modyfikacji: 22.11.2021
Liczba odwiedzin: 1231