Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości Wspólnych w zasobach ADM-1 oraz ADM-2:

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonywanie rocznych i okresowych kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenie szczelności wewnętrznych instalacji gazowych, prawidłowości ich działania, jak również przebiegu procesu spalania gazu z usunięciem nieszczelności.


I.

INWESTOR

  

 

 

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonywanie rocznych i okresowych kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenie szczelności wewnętrznych instalacji gazowych, prawidłowości ich działania, jak również przebiegu procesu spalania gazu z usunięciem nieszczelności.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na wykonanie zadania dla zasobów ADM-1 bądź ADM-2.

2.3.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

2.4.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.5.

Zamawiający załącza wykaz budynków, które są przedmiotem zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Zgodnie z harmonogramem okresowych przeglądów: I – XII.2023r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 16a, Sekretariat,  I piętro w godz. 7:30-15:30

Termin złożenia oferty do dnia 20.12.2022r. 

5.

Uwagi:

 

Kontakt – Kierownik ADM-2 Katarzyna Bugajska tel. 666-469-103

 

Autor dokumentu: Katarzyna Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 14.12.2022
Data modyfikacji: 14.12.2022
Liczba odwiedzin: 1171