Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 Zapytanie Ofertowe
 Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator" sp. z o. o. w Radomiu
przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:
 Okulickiego 78

zaprasza do złożenia oferty na:

utrzymanie czystości na nieruchomości
  

I.

INWESTOR

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej w Radomiu przy ul. Okulickiego 78

26-600 Radom woj. mazowieckie

tel.(48) 384-65-12 wew. 130

strona internetowa: www.rtbs.eu

osoba do kontaktów Paweł Ankiewicz -- Administrator Nieruchomości

 

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


 

Utrzymanie czystości na nieruchomości:

  • utrzymanie czystości i porządku w w/w nieruchomości

  • utrzymanie czystości i porządku wokół nieruchomości

  • utrzymanie czystości i porządku w altanie śmietnikowej

  • pielęgnacja terenów zielonych

  • nadzór i bieżąca eksploatacja

Szczegółowy zakres czynności będący przedmiotem umowy przedstawia załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

 

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości
na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


 

Na czas nieokreślony od daty zawarcia umowy.4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS ,,Administrator" Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A, parter Biuro Obsługi Klienta do dnia 04.12.2020 r. z dopiskiem:

,,SPRZĄTANIE -- Okulickiego 78"

 

5.

Uwagi:Autor dokumentu: Paweł Ankiewicz
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 19.11.2020
Data modyfikacji: 20.11.2020
Liczba odwiedzin: 1357