Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie ofertowe

 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz 

Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości Wspólnych w zasobach ADM-2

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonywanie rocznych i okresowych kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenie szczelności wewnętrznych instalacji gazowych, prawidłowości ich działania, jak również przebiegu procesu spalania gazu z usunięciem nieszczelności.

    

I.

ZAMAWIAJĄCY

 


 RTBS „Administrator” Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Wykonywanie rocznych i okresowych kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenie szczelności wewnętrznych instalacji gazowych, prawidłowości ich działania, jak również przebiegu procesu spalania gazu z usunięciem nieszczelności w zasobach budynków ADM-2

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.


.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę.

2.3.


2.4.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości
na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


 zgodnie z harmonogramem okresowych przeglądów: I - XII. 2021r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


RTBS „Administrator” Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A , punkt przyjęcia interesantów , parter. 

do dnia 15.12.2020 r. 

5.

Uwagi:Autor dokumentu: Jarosław Potasiński
Osoba publikująca: Maciej Socha
Data publikacji: 08.12.2020
Data modyfikacji: 08.12.2020
Liczba odwiedzin: 2120