Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

KUSOCIŃSKIEGO 23

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie oświetlenia awaryjnego

  

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej w Radomiu przy ul. Kusocińskiego 23


NIP 948-2231-641

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


 Wykonanie w klatkach schodowych na kondygnacjach nadziemnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu oświetlenia co najmniej 5 LX i czasie działania co najmniej 1 godzina.

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.


.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości 

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


Pierwszy kwartał 2021 roku

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


 BOM ul. Starowolska 11 A do 29.01.2021 r godz 14.00 

 

 


5.

Uwagi:


 

Autor dokumentu: Tomasz Koptas
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 19.01.2021
Data modyfikacji: 19.01.2021
Liczba odwiedzin: 1930