Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Miła 2 w Radomiu

zaprasza do złożenia oferty na:

Sprzątanie i utrzymanie czystości nieruchomości wspólnej .

  

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Miła 2 w Radomiu.

 

NIP 948-223-15-00

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


  • utrzymanie czystości i porządku w w/w nieruchomości (Załącznik Nr 1),

  • utrzymanie czystości i porządku wokół w/w nieruchomości (Załącznik 1),

  • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach/miejscach gromadzenia odpadów (Załącznik 1),

  • nadzór i bieżąca eksploatacja ( Załącznik 1).

 

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia bez uprzedniej zgody Zarządu Wspólnoty (stanowiący załącznik Nr 1).

.

2.2.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości 

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.3.

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.


 

3.

Termin wykonania zamówienia:


Termin realizacji: drugi kwartał 2021 roku.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Biuro Obsługi Interesanta, RTBS”Administrator” Sp. z o.o. ul.Starowolska 11 A

 

Termin złożenia oferty upływa z dniem 24.02.2021 roku o godzinie 14:00.

5.

Uwagi:


 

Oferty powinny być złożone w zamknietej kopercie z dopiskiem „oferta na sprzątanie nieruchomości przy ulicy Miła 2 w Radomiu”.

 

Osoba do kontaktu – Administrator budynku Monika Łyżwa, tel.884-040-880.

 

Autor dokumentu: Monika Łyżwa
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 16.02.2021
Data modyfikacji: 16.02.2021
Liczba odwiedzin: 1931