Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Kusocińskiego 23

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie i montaż w klatkach schodowych drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 S do oddzielenia kondygnacji podziemnej ( piwnic ) od pozostałej części budynku

  

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Kusocińskiego 23 w Radomiu

NIP: 948-22-31-641, 26-600 Radom.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
  Wykonanie i montaż w klatkach schodowych drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 S do oddzielenia kondygnacji podziemnej (piwnic) od pozostałej części budynku (2 szt drzwi), dorobienie kluczy (2 x 40 szt.), demontaż istniejących drzwi z utylizacją (2 szt), obróbka wokół drzwi (uzupełnienie tynku, odmalowanie ścian wokół drzwi).

 

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w. zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


Lato/ jesień 2021 roku

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 09.04.2021r. z dopiskiem 

„Kusocińskiego 23 – drzwi ppoż piwnica”  

5.

Uwagi:


 strona internetowa: rtbs.eu, Tel. 48 384-65-15 wew. 306 lub 302

osoba do kontaktu:

Tomasz Włodarczyk – inspektor ds. tech., Tomasz Koptas – inspektor ds. tech


Autor dokumentu: Tomasz Włodarczyk
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 25.03.2021
Data modyfikacji: 06.04.2021
Liczba odwiedzin: 1726