Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Traugutta 4a

zaprasza do złożenia oferty na:

Wymianę kanalizacji sanitarnej

  

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Traugutta 4a w Radomiu.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
  Wymiana istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 24 mb , wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej na nową tj. istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej (S1-S2) wykonany z rur kamionkowych Ø 200, na nowy odcinek z rur PCV-U Ø 200 wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni.

 

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w. zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości

na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


III- IV kwartał 2021 r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


RTBS”Administrator' Spółka z o .o. przy ul. Waryńskiego 16a – sekretariat.

 

Termin złożenia ofert do dnia 16 kwietnia 2021 r.  

 


5.

Uwagi:


 Kontakt insp. Adam Kaim tel. 48/384-65-08 wew.105


Autor dokumentu: Adam Kaim
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 30.03.2021
Data modyfikacji: 30.03.2021
Liczba odwiedzin: 424