Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe


 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Okulickiego 78

zaprasza do złożenia oferty na:

Utrzymanie czystości na nieruchomości

  

I.

INWESTOR

 


 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej w Radomiu przy ul. Okulickiego 78

26-600 Radom woj. mazowieckie


tel.(48) 384-65-12 wew. 130


strona internetowa: www.rtbs.eu


osoba do kontaktów Paweł Ankiewicz – Administrator Nieruchomości

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Utrzymanie czystości na nieruchomości:

  • utrzymanie czystości i porządku w w/w nieruchomości

  • utrzymanie czystości i porządku wokół nieruchomości

  • utrzymanie czystości i porządku w altanie śmietnikowej

  • pielęgnacja terenów zielonych

  • nadzór i bieżąca eksploatacja

 

Szczegółowy zakres czynności będący przedmiotem umowy przedstawia załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

  

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w. zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę wraz z harmonogramem prac.

2.3.

 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, przed przygotowaniem oferty oraz zawarciem umowy na wykonanie zamówienia.

2.4.

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania. zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


Na czas nieokreślony od daty zawarcia umowy.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS ,,Administrator” Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A,
 


parter Biuro Obsługi Klienta do dnia 29.04.2021 r. z dopiskiem:

 

,,SPRZĄTANIE – Okulickiego 78”


5.

Uwagi:


 


Autor dokumentu: Paweł Ankiewicz
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 08.04.2021
Data modyfikacji: 08.04.2021
Liczba odwiedzin: 438