Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Planowa 17

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie wiaty śmietnikowej na podbudowie z kostki brukowej

 

                           

I.

INWESTOR

 

 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul.Planowej17 w Radomiu.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Wykonanie wiaty śmietnikowej o wymiarach 5,0 x4,0m o wysokości ściany zewnętrznej 2,25m,a w kalenicy 2,90. Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju 50x50mm. Konstrukcja więźby dachowej stalowa dwuspadowa z profili stalowych zamkniętych 50x50mm. Pokrycie dachu z blachy powlekanej „blacho-dachówka” rynny i rury spustowe z PCV. Obudowa ścian zewnętrznych z deski frezowanej impregnowanej szer 10cm grubości 20mm mocowana do profili stalowych zamkniętych 20x30mm z wypełnieniem siatką stalową przestrzeni pomiędzy kalenicą ,a ścianami szczytowymi. Drzwi wejściowe przesuwne o szerokości 1,20m. Wiatę należy posadowić na podłożu stabilizowanym MPa 15 grubości 15cm na kruszywie grubości 15cm-20 cm. Wierzchnia warstwa z kostki brukowej typu BEHATON szary grubości 6cm o powierzchni ok.30m2 , Wiata w układzie konstrukcyjno -architektonicznym jak istniejąca wiata śmietnikowa dla ul. Planowej 15A .

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na wykonanie zadania

2.3. 

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

2.4. 
Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji od dwóch firm innych niż RTBS "Administrator"  Sp. z o. o. 

2.5. Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia zdjęć z dwóch ostatnich realizacji w przedmiocie zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:


Wrzesień-Październik 2021 r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS ”Administrator' Spółka z o .o. przy ul. Waryńskiego 16a – sekretariat.   W terminie do dnia 27.08.2021 z dopiskiem jak w tytule zapytania.

5.

Uwagi:


 

Autor dokumentu: Krzysztof Pskit
Osoba publikująca: Norbert Piątek
Data publikacji: 18.08.2021
Data modyfikacji: 20.08.2021
Liczba odwiedzin: 1658