Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Mieszka I 15

zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawa chodnika i drogi dojazdowej od strony podwórka

 

                           

I.

INWESTOR

 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Mieszka I 15 w Radomiu

NIP: 948-26-03-396, 26-600 Radom.


II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


1. Doraźna naprawa chodnika od strony podwórka w miejscach zadołowania z wymianą pękniętych płyt  betonowych i uzupełnieniem podbudowy, (powierzchnia około 25m2)

2. Doraźna naprawa betonowej drogi dojazdowej od strony podwórka masą bitumiczną.   (powierzchnia około 15m2)

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys zgodnie z przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3. 

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4. 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Jesień 2021r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 05.11.2021r. z dopiskiem „naprawa chodnika - Mieszka I 15”

5.

Uwagi:


strona internetowa: rtbs.eu 

osoba do kontaktu: Tomasz Włodarczyk – inspektor ds. tech.

Tel. 48 384-65-15 wew. 306

Autor dokumentu: Tomasz Włodarczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 06.10.2021
Data modyfikacji: 25.10.2021
Liczba odwiedzin: 1545