Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Struga 108 w Radomiu


zaprasza do złożenia ofert na:


 Wymiana wodomierzy na urządzenia ze zdalnym odczytem we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych przy ul. Struga 108 w Radomiu


I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Struga 108 w Radomiu

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Wymiana 112 szt. wodomierzy z nakładką radiową i zaworkiem zwrotnym oraz 111 szt. wodomierzy z nakładką radiową w budynku wielorodzinnym przy ul. Struga 108 w Radomiu. W lokalach, w których brak wodomierza lub poprzednie były zamontowane przy pomocy „obieganki” należy uwzględnić montaż pierwotny. Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu z montażu i plombowania wodomierzy.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na przedmiot zamówienia po uprzednim uzgodnieniu robót z pracownikami działu technicznego ADM-1

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonanie zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata, urządzenia 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

2.5.

Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji w przedmiocie zamówienia lub podobnym od minimum dwóch firm (nie wliczając RTBS „Administrator” oraz zarządzanych przez Spółkę Wspólnot Mieszkaniowych).

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

III kwartał 2022

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w siedzibie zarządcy tj. RTBS „Administrator” Sp. z o.o, ADM-1 ul. Starowolska 11a Biuro Obsługi Klienta w godz. 7:30-15:30 w terminie do 31.05.2022

5.

Uwagi:

 

Wszelkich niezbędnych informacji na temat zakresu robót można uzyskać w siedzibie

zarządcy RTBS „Administrator” Sp. z o.o ul. Starowolska 11a tel. 48 384 65 07 wew. 302

lub 352

Osoba do kontaktu w sprawie: insp. ds. tech. ADM-1-Runowski Paweł tel. 602 751 907

 

Autor dokumentu: Paweł Runowski
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 25.05.2022
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 909