Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Bogusławskiego 6 w Radomiu


zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego

I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Bogusławskiego 6 w Radomiu.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego obejmuje:

      - demontaż i utylizacja istniejącego poszycia dachowego z blachy stalowej powlekanej na więźbie drewnianej oraz montaż nowego pokrycia dachowego blachą dachówkową około 670 m2;

       - demontaż i ponowny montaż istniejących rynien i rur spustowych;

       - izolacja więźby dachowej folią paroprzepuszczalną około 670 m2;

       - sprawdzenie stanu technicznego okapu;

       - ewentualne naprawy gzymsu przed montażem obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe i podrynnowe);

    - wymiana obróbek blacharskich kominów około 90 mb i sprawdzenie stanu technicznego kominów wraz z ewentualnymi naprawami uszkodzeń docieplenia i struktury;

       - sprawdzenie stanu desek okapowych i ich impregnacja;

       - sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji więźby oraz wymiana zmurszałych elementów konstrukcji;

       - impregnacja konstrukcji więźby drewnianej;

       - wymiana łat (około 46 sztuk * 48,52 mb = 2 232 mb)

       - montaż kontrłat w ilości 67 sztuk

       - wymiana zmurszałej części murłaty około 10 mb;

       - montaż ław kominiarskich wzdłuż kalenicy i dojścia do kominów (18 sztuk);

       - montaż wraz z obróbką dwóch włazów dachowych systemowych w klatce I oraz II oraz wymiana istniejącego włazu dachowego w klatce III;

       - demontaż i ponowny montaż śniegołapów;

       - montaż nasad na przewody spalinowe – 39 sztuk

       - wyprowadzenie wywiewek kanalizacji sanitarnej ze strychu ponad dach

       - wymiana instalacji odgromowej + badania

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową wraz z kosztorysem i przedmiarem robót wykonanym na budynku.

2.3.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie zamówienia. 

2.4.

Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji od dwóch firm innych niż RTBS.

2.5.

Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia zdjęć z dwóch ostatnich realizacji w przedmiocie zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

maj – październik 2023r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

RTBS „Administrator” Spółka z o. o. przy ul. Waryńskiego 16a – sekretariat.

Termin złożenia oferty do dnia 10.02.2023r.

5.

Uwagi:

 

Kontakt  insp. Anna Koczoń tel. 48/384-65-08 wew. 129; kom. 660 125 866

 

Autor dokumentu: Anna Koczoń
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 27.01.2023
Data modyfikacji: 27.01.2023
Liczba odwiedzin: 638