Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Kusocińskiego 21 w Radomiu


zaprasza do złożenia oferty na:

 

Utrzymanie czystości na nieruchomości przy ul. Kusocińskiego 21 w Radomiu

I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Kusocińskiego 21 w Radomiu.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Utrzymanie czystości na nieruchomości przy ul. Kusocińskiego 21 w Radomiu.


        1.1.  utrzymanie czystości i porządku w w/w nieruchomości (Załącznik 1),

        1.2.  utrzymanie czystości i porządku wokół w/w nieruchomości (Załącznik 1, Załącznik 2- mapa terenu),

        1.3.  utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach/miejscach gromadzenia odpadów (Załącznik 1),

        1.4.  nadzór i bieżąca eksploatacja ( Załącznik 1).


Szczegółowy zakres czynności będący przedmiotem umowy przedstawia Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

2.3.

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą referencje z dwóch podobnych robót wykonanych w budynkach nie zarządzanych przez RTBS „Administrator”

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Od 01 czerwca 2023 roku na czas nieokreślony.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o. o. Administracja Domów Mieszkalnych Nr 1 w Radomiu przy ulicy Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi do dnia 24.04.2022r. z dopiskiem:

Utrzymanie czystości – Kusocińskiego 21

5.

Uwagi:

 


 

Autor dokumentu: Piotr Jurczak
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 12.04.2023
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 498