Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Wyścigowej 45,45A,45B,45C w Radomiu


zaprasza do złożenia oferty na:

 

Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomości


I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Wyścigowej 45,45A,45B,45C w Radomiu, 

26-600 Radom woj. mazowieckie

tel. (48) 384-75-04 wew 320

strona internetowa: www.rtbs.eu (http://www.rtbs.eu/)

osoba do kontaktów Prus Łukasz – Administrator Nieruchomości.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

 

Powierzchnia wewnętrzna budynku -- 1228,12 m2

Powierzchnia zewnętrzna budynku - 9254,83 m2 (tereny zielone --4286,33 m2,
tereny utwardzone- 4968,50 m2)


Sprzątanie części wspólnych


Codziennie ( poniedziałek - piątek ) w godzinach od 07:00 do 12:00

 1. zamiatanie i zmywanie klatek schodowych w wiatrołapie i na parterze każdej klatki.

 2. mycie drzwi wejściowych (szyby, ramy) do budynków, klatek schodowych i korytarzy.

 3. czyszczenie mat wejściowych.

 4. czyszczenie kratek przed wejściami do klatek.


Dwa, trzy razy w tygodniu ( poniedziałek - środa - piątek ) w godzinach od 07:00 do 12:00 lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 1. usuwanie kurzu i pajęczyn z parapetów, grzejników, skrzynek pocztowych oraz gablot.


Raz w tygodniu ( piątek ) w godzinach od 07:00 do 12:00 lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 1. mycie stopni schodowych na całej klatce.

 2. mycie korytarzy na każdym piętrze.

 3. mycie balustrad oraz parapetów.

 4. mycie drzwi do suszarni, wózkowni oraz innych pomieszczeń gospodarczych.


Raz w miesiącu ( ostatni tydzień miesiąca ) w godzinach od 07:00 do 12:00 lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 1. mycie ścian/lamperii.

 2. Zamiatanie oraz mycie korytarzy piwnicznych,


Dwa razy w roku lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 1. mycie okien na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnych.


Sprzątanie obejmuje także wszystkie niezbędne czynności przywrócenia normalnego stanu po wykonanym remoncie, usunięciu awarii i malowaniu.


Według potrzeb.

 1. doręczanie właścicielom/lokatorom lokali zawiadomień seryjnych (np. informacji o podwyżkach, rozliczeniach).

 2. wywieszanie i zdejmowanie obwieszczeń i zawiadomień w budynkach po upływie okresu, na który zostały wywieszone, a także ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków itp. wywieszonych bez zgody Zamawiającego.

 3. wywieszanie flagi

 4. usuwanie ulotek i naklejek z części wspólnych nieruchomości ( drzwi, okna, parapety, korytarze, rury spustowe itp. ) wywieszonych bez zgody Zamawiającego lub po upływie okresu, na który zostały wywieszone.


Opieka i serwisowanie dekoracji roślinnej:

- przycinka drzew i krzewów 2 razy w sezonie

- wyrywanie chwastów z rabat kwiatowych i żywopłotów na bieżąco,

- koszenie trawników co najmniej 7 razy w sezonie.,

- nawożenie, opryski, uzupełnienie kory, uzupełnienie tarwy (materiał zakupiony przez zamawiającego).

- areacja i rekultywacja trawników


Śmietniki, place postojowe kontenerów i pojemników:

- zamiatanie raz dziennie,

 • sprzątanie obejmujące wszystkie niezbędne czynności przywrócenia normalnego stanu po wykonanym remoncie, usunięciu awarii i malowaniu.


Plac zabaw:

 • usuwanie przerostów trawy na placu zabaw,

 • co najmniej raz w tygodniu przegrabienie terenu placu zabaw celem usunięcia kamieni, kory czy innych nieczystości.


Utrzymanie czystości podwórza, przejść i chodników:

 • usuwanie co najmniej 1 raz dziennie nieczystości z powierzchni nieruchomości (podwórza, przejść, bram chodników,

 • usuwanie przerostów oraz chwastów na chodnikach oraz miejscach postojowych,

 • usuwanie śmieci ze śmietników będących na posesji,

 • usuwanie śniegu i lodu i usypywanie go w pryzmy,

 • likwidacja skutków gołoledzi.

 • sprzątanie obejmujące wszystkie niezbędne czynności przywrócenia normalnego stanu po wykonanym remoncie, usunięciu awarii i malowaniu.

 

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.2.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Na czas nieokreślony od 01.07.2023 r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w siedzibie RTBS ”Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Klienta do dnia 12.06.2023r. z dopiskiem: SPRZĄTANIE -WYŚCIGOWA 45,45A,45B,45C

5.

Uwagi:

 


 

Autor dokumentu: Łukasz Prus
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 25.05.2023
Data modyfikacji: 25.05.2023
Liczba odwiedzin: 517