Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

 

Kotarbińskiego 4


zaprasza do złożenia oferty na:

 

Termomodernizacja budynku - I etap

I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Kotarbińskiego 4 w Radomiu,

26-600 Radom. NIP: 7963013394

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Termomodernizacja elewacji południowej budynku wraz z remontem balkonów zgodnie z dokumentacją projektową. Załączniki: Projekt architektoniczno - budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót. Uwagi: Dokumentacja techniczna, przedmiar robót opracowane są dla kompleksowej termomodernizacji budynku. 

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na wykonanie zadania. Oferta powinna zawierać łączną kwotę.

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 6 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. 

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

2.5.

Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji co najmniej od dwóch firm innych niż RTBS.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

I, II kwartał 2024r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 03.10.2023r. z dopiskiem „Termomodernizacja budynku Kotarbińskiego 4 - I etap”   

5.

Uwagi:

 

osoba do kontaktu :

Tel. 48 384-65-15 wew. 306, 537-600-860 Tomasz Włodarczyk – inspektor ds. tech.

 

Autor dokumentu: Tomasz Włodarczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 19.09.2023
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 445