Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

 

Struga 52


zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie utwardzenia tereny pod wiatę śmietnikową oraz wykonanie chodnika.


I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Struga 52 w Radomiu

NIP: 948-22-31-919, 26-600 Radom.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie utwardzenia terenu wraz z korytowaniem oraz podbudową z betonu B10-12cm(po zagęszczeniu) pod wiatę śmietnikową o wymiarach 8.00 x 6.00 m oraz wykonanie chodnika szerokości 2mb wraz z obrzeżami.

(RAZEM 48 m2+67 m2=115m2). 


Utwardzenie pod wiatę – kostka brukowa gr 6 cm.( 48 m2)


Wykonanie chodnika (67 m2) proszę wycenić w trzech wariantach:

1. Płyty  ażurowe eko gr 8 cm. Kolor szary

2. Kostka brukowa gr. 6 cm. Kolor szary

3. Płyty chodnikowe gr. 6 cm. Kolor szary

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

2.2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie z opisem.

2.3.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

IV kwartał 2023-I kwartał 2024r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 20.11.2023r. z dopiskiem

„Utwardzenie terenu – Struga 52”    

5.

Uwagi:

 

strona internetowa: rtbs.eu, Tel. 48 384-65-15 wew. 306

osoba do kontaktu: Konrad Banasik – inspektor ds. technicznych

 

Autor dokumentu: Konrad Banasik
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 14.11.2023
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 482